Certificaties

certification VCA

LESSINE maakte van de erkenning van zijn veiligheidsbeheersysteem een prioriteit. De VCA**-certificatie, die in 2008 is verkregen, staat garant voor een concrete uitvoering van dit beleid.

Onze veiligheidsdoelstellingen zijn:

  • preventie van lichamelijke letsels;

  • veiligheid van derden;

  • preventie van schade aan materieel en het milieu;

  • opstellen van veiligheidsprioriteiten in het bedrijf;

  • continue inspanningen leveren op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu.

    Om deze doelstellingen te bereiken, geven wij continu gepaste opleidingen aan personeel dat op de werf werkt.

    Sindsdien worden werkzaamheden op werven in goede banen geleid met oog voor veiligheid, in nauwe samenwerking met de klant en rekening houdende met de specifieke kenmerken van iedere site.                                                           

PDF icon vca2018-2021.pdf

ISO 9001

 

Lessine is geauditeerd en gecertificeerd volgens de vereisten van ISO 9001:2008.

De kwaliteit van ons onderzoek en onze producties speelt een cruciale rol in ons bestaan. Wij stellen alles in het werk om de klant een aangepast product te leveren, zowel op het vlak van gebruik als productie.

Niet alle klanten hebben dezelfde vereisten. Wij spannen ons in om de beste oplossing te bieden die het best aansluit bij de toepassing en om te controleren of deze elementen in iedere stap van de realisatie worden gerespecteerd.

In deze context houden we van bij het begin van het project rekening met de specificaties van de klant. Als die er niet zijn, dan doen wij een beroep op onze ervaring om in nauwe samenwerking met de klant tot een rendabele en betrouwbare oplossing te komen.

PDF icon iso.pdf

atex

Lessine biedt zijn klanten de mogelijkheid om zijn toegeleverde ATEX-uitrustingen te certificeren.

Niet alle klanten werken in zones met explosiegevaar. Voor maatoplossingen certificeert Lessine zijn ATEX-uitrustingen op aanvraag. Daarmee beogen we de veiligheid van werknemers en uitrustingen te garanderen en te voldoen aan de internationale veiligheids- en gezondheidsvereisten.

De certificatie verloopt in nauwe samenwerking met het ISSEP (Waals wetenschappelijk instituut voor de openbare dienst). Dit in België erkende instituut analyseert risico’s en is het goedkeurende orgaan van testen op conformiteit aan de ATEX-normen.

Wij verstrekken technisch advies aan onze klanten over de werkelijke gevarenzone en de omvang van het risico. De ATEX-certificatie gaat van zone 1 tot 3 voor gassen en stoffen.

 Altijd op zoek naar vernieuwing, is Lessine ook lid van Team 2