Milieu en recyclage

Afval bestaat in vele vormen en is dikwijls erg verscheiden. Dat vereist een grondige kennis om op een gepaste manier te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Lessine zet zijn expertise in de verwerking van stortgoederen om in nieuwe toekomstmogelijkheden voor recyclage en milieubescherming, en draagt op die manier bij tot de bescherming van onze planeet.

Geen enkel criterium, van welke aard dan ook, wordt buiten beschouwing gelaten (economisch, vertrouwelijkheid, aard van het product, ...).

Onze oplossingen

De maal-, verbrijzel- en breekoplossingen van Lessine zijn geschikt voor verschillende soorten producten en afval uit het milieu. Lessine houdt rekening met de verschillende criteria die eigen zijn aan uw toepassing (vertrouwelijkheid, maaltechniek, budget, ...).

Toepassingen zijn bijv.: accu’s, batterijen, elektronisch afval, katalysatoren, inktpatronen van printers, kabels, cellulosewatten, bouwafval, banden, ...

Drogen is noodzakelijk voor de verwerking van vochtige producten of kan een centrale plaats innemen bij de verwerking van bepaalde producten (zuivering van vervuilde grond, ...). De vakkennis en innovatie van Lessine in de sectoren van milieu & recyclage garanderen u een optimale droging.

Toepassingen zijn bijv.: thermische verwijdering van vervuiling, ...

Dankzij het grote gamma van scheidingsoplossingen heeft Lessine dé zeef in huis voor iedere stap in de verwerking van afval en milieuproducten.

Toepassingen zijn bijv.: zeven van geïmpregneerd zaagsel, zeven van gevaarlijk afval, ...

Bepaalde afvalstoffen zijn abrasief, corrosief en klevend. Het intern transport van stortgoederen moet perfect onder controle zijn om de toepassing te laten slagen. Bovenop zijn ervaring in dit vakgebied beschikt Lessine over een groot gamma aan uitrustingen die voldoen aan de meest uiteenlopende vereisten.

Toepassingen zijn bijv.: transport van vervuilde actieve kool, fluff, ...